ขับเคลื่อนนโยบาย

ลิงก์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ

http://art63.sillapa.net/sp-nation/


กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • Simon says in English Summer Camp 2014 Simon says in English Summer Camp 2014  จัดโดย สพป.สุรินทร์ เขต 1  วิทยากรหลักในการจัดกิจกรรม  คุณครูนัฐกาญจน์  บุญเจือ  ครูโรงเร ...
  ส่ง โดย จำรัส สอนกล้า
 • Chicken dance song in English Summer Camp 2014 Chicken dance song in English Summer Camp 2014   จัดโดย  สพป.สุรินทร์  เขต 1  ในวันที่  19  เมษายน  2557  วิทยากรโดยนางสาวพรทิพย์   เกิดเหลี่ยม  ครูโรงเร ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2557 17:00 โดย จำรัส สอนกล้า
 • ค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp 2014 : Place : Where are you going? ค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp 2014 สพป.สุรินทร์ เขต 1วันนี้  เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในหัวข้อ   Place : Where are you going? ได้ร ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2557 16:50 โดย จำรัส สอนกล้า
 • ค่าย English Summer Camp 2014 : Animal Origami สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดค่าย English Summer Camp 2014 เป็นวันที่สามคณะวิทยากรหลักนำโดยคุณครูพรทิพย์ เกิดเหลี่ยม ครูโรงเรียนเมืองส ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2557 07:33 โดย กลุ่มงานนิเทศ สพป.สุรินทร์ 1
 • วันที่สามของการจัดค่าย English Summer Camp 2014 สพป.สุรินทร์ เขต 1 วันนี้เป็นวันที่สามของการจัดค่าย English Summer Camp 2014 ของสพป.สุรินทร์ เขต 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5ทีมวิทยากรเทพล ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2557 07:21 โดย กลุ่มงานนิเทศ สพป.สุรินทร์ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 222 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

 • รายงานNT56ระดับบุคคล ปรนัย (เอกชน).xls   86กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2557 18:16 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงานNT56ระดับโรงเรียน ปรนัย (เอกชน).xls   51กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2557 18:15 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงานNT56ระดับโรงเรียน เปรียบเทียบค่าสถิติ.xls   1850กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2557 18:13 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงานNT56ระดับประเทศ ปรนัย.xls   32กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2557 18:12 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงานNT56ระดับบุคคล ปรนัย.xls   2476กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2557 18:10 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงานNT56ระดับโรงเรียน ปรนัย.xls   1578กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2557 18:08 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงานNT56ระดับรวมโรงเรียน ปรนัย.xls   112กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2557 18:07 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงานNT56ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปรนัย (สร.1).xls   32กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2557 18:06 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • แบบวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้5.4.xls   1459กิโลไบต์ - 2 เม.ย. 2557 00:44 โดย กลุ่มงานประกัน สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • LAS_56_P1-M2.xls   814กิโลไบต์ - 23 มี.ค. 2557 21:37 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ผลการสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ‎
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • แบบวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้5.4.xls   1459กิโลไบต์ - 2 เม.ย. 2557 00:42 โดย กลุ่มงานประกัน สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล0001.PDF   477กิโลไบต์ - 5 มี.ค. 2557 00:19 โดย จำรัส สอนกล้า (เวอร์ชัน 1)
 • นำส่งรับแบบทดสอบLAS_56.jpg   368กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:46 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • ไฟล์เปล่ากรอกคำตอบ.rar   365กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:16 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์เปล่าที่ใช้ในการกรอกคำตอบนักเรียนจากการสอบ LAS วันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ‎
 • แนวการใช้ข้อสอบ las 56.zip   971กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:14 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 2)
  ‎LAS 2556 แนวดำเนินการสอบ LAS ใช้ในการสอบ วันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ‎
 • กระดาษคำต..jpg   1254กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 19:47 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • O-NET ม3.xls   121กิโลไบต์ - 21 มี.ค. 2556 03:28 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎แจ้งผลสอบ O-NET ม.3 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต1‎
 • O-NET ป. 6-1.xls   282กิโลไบต์ - 21 มี.ค. 2556 03:28 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎แจ้งผลสอบ O-NET ป.6  ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต1‎
 • การตรวจให้คะแนนคิดเลข ป.3.doc   114กิโลไบต์ - 5 มี.ค. 2556 19:45 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • การตรวจให้คะแนนเขียนเรื่องจากภาพ ป3.doc   94กิโลไบต์ - 5 มี.ค. 2556 19:45 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดหน้าเว็บย่อย (1): http://jamratsornkla.wordpress.com/