ขับเคลื่อนนโยบาย

ลิงก์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ

http://art63.sillapa.net/sp-nation/


กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเสวนาสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อเรื่อง LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน ในว ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2557 04:12 โดย จำรัส สอนกล้า
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ วันที่ 7 กรกฎาคม  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ส่งเสร ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2557 11:30 โดย จำรัส สอนกล้า
 • เสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการ LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเสวนาสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อเรื่อง LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน ในว ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2557 10:30 โดย จำรัส สอนกล้า
 • การศึกษา เป็นดอกไม้ที่สวยงาม นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  กล่าวเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 10:40 โดย จำรัส สอนกล้า
 • กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการ "รักษ์ภาษาไทย" สพป.สุรินทร์ เขต 1 วัน ที่ 19 มิถุนายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการร ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 10:20 โดย กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 237 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

 • sn.3110004.PDF   365กิโลไบต์ - 21 ก.ค. 2557 21:27 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน(Symposiumครั้งที่ 3 และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2557‎
 • หลักเกณฑ์การประกวด.pdf   3623กิโลไบต์ - 13 มิ.ย. 2557 02:19 โดย กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • แนวทางจัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมฯ.pdf   1321กิโลไบต์ - 13 มิ.ย. 2557 02:19 โดย กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายละเอียดโครงการรักษ์ภาษาไทย.zip   1464กิโลไบต์ - 12 มิ.ย. 2557 23:13 โดย กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • sn.223.pdf   2078กิโลไบต์ - 11 มิ.ย. 2557 21:37 โดย กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎การแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนโครงการ "รักษ์ภาษาไทย"‎
 • รายชื่อ รร เข้าร่วมโครงการคณิต.xls   44กิโลไบต์ - 4 มิ.ย. 2557 20:55 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หนังสือราการที่ ศธ ๐๔๑๖๖.ศน/๑๙๑ ‎
 • โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคณิตศาสตร์.doc   40กิโลไบต์ - 4 มิ.ย. 2557 20:51 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ‎
 • sn.186.pdf   168กิโลไบต์ - 3 มิ.ย. 2557 21:28 โดย กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557‎
 • SN.160.pdf   270กิโลไบต์ - 3 มิ.ย. 2557 21:27 โดย กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2557‎
 • ตารางอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.jpg   241กิโลไบต์ - 2 มิ.ย. 2557 21:58 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • AEC.pdf   8752กิโลไบต์ - 8 มิ.ย. 2557 20:24 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์‎
 • font Laos.rar   410กิโลไบต์ - 25 เม.ย. 2557 01:40 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ฟอน์ต ภาษาลาว‎
 • แบบวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้5.4.xls   1459กิโลไบต์ - 2 เม.ย. 2557 00:42 โดย กลุ่มงานประกัน สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล0001.PDF   477กิโลไบต์ - 5 มี.ค. 2557 00:19 โดย จำรัส สอนกล้า (เวอร์ชัน 1)
 • นำส่งรับแบบทดสอบLAS_56.jpg   368กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:46 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • ไฟล์เปล่ากรอกคำตอบ.rar   365กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:16 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์เปล่าที่ใช้ในการกรอกคำตอบนักเรียนจากการสอบ LAS วันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ‎
 • แนวการใช้ข้อสอบ las 56.zip   971กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:14 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 2)
  ‎LAS 2556 แนวดำเนินการสอบ LAS ใช้ในการสอบ วันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ‎
 • กระดาษคำต..jpg   1254กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 19:47 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • O-NET ม3.xls   121กิโลไบต์ - 21 มี.ค. 2556 03:28 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎แจ้งผลสอบ O-NET ม.3 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต1‎
 • O-NET ป. 6-1.xls   282กิโลไบต์ - 21 มี.ค. 2556 03:28 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎แจ้งผลสอบ O-NET ป.6  ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต1‎
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดหน้าเว็บย่อย (1): http://jamratsornkla.wordpress.com/