Untitled

https://sites.google.com/a/sornorsurin1.net/www/home/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%951.jpg

 1. กรอกข้อมูลรายงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

http://goo.gl/forms/Wkt7tYJGdc  
2. กรอกข้อมูลรายงานระบบประกันคุณภาพภายใน(ด้านผู้เรียน) 

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • พลิกโฉมการนิเทศ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา “พลิกโฉมการนิเทศ” รูปแบบการสังเกตการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ...
  ส่ง โดย จำรัส สอนกล้า
 • พลิกโฉมการนิเทศ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ “พลิกโฉมการนิเทศ” รูปแบบการสังเกตการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ...
  ส่ง โดย จำรัส สอนกล้า
 • พัฒนาครูผู้สอนด้านเศรษฐศาสตร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2558 06:57 โดย จำรัส สอนกล้า
 • คัดเลือกนักเรียน โครงการ "รักษ์ภาษาไทย" วันที่ 17 มิถุนายน 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประกวดแข่งขันคัดเลือกนักเรียน โครงการ "รักษ์ภาษาไทย" ที่ ร.ร.หนองโตง"ส ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2558 00:25 โดย จำรัส สอนกล้า
 • ค่ายเสริมพลังเด็ก สานชุมชน วันที่ 22 มิถุนายน 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เปิดค่ายเสริมพลังเด็ก สานชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ นายบ ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2558 14:34 โดย จำรัส สอนกล้า
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 274 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด

หน้าเว็บย่อย (1): http://jamratsornkla.wordpress.com/
Comments