http://esan64.sillapa.net/sp-srn1/

http://esan64.sillapa.net/sp-center/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 257 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

 • เอกสารแนบท้ายคำสั่งจัดงานศิลปหัตถกรรม(แก้ไขเพ่ิมเติม).pdf   90กิโลไบต์ - 6 ต.ค. 2557 02:44 โดย จำรัส สอนกล้า (เวอร์ชัน 1)
 • คำสั่งกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม).pdf   95กิโลไบต์ - 6 ต.ค. 2557 02:44 โดย จำรัส สอนกล้า (เวอร์ชัน 1)
 • หนังสือราชการ แจ้งคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมงานศิลปหัตถกรรม.pdf   225กิโลไบต์ - 6 ต.ค. 2557 02:43 โดย จำรัส สอนกล้า (เวอร์ชัน 2)
 • เอกสารแนบท้ายหน้า 6.pdf   83กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2557 02:07 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎(8/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา‎
 • เอกสารแนบท้ายหน้า 5.pdf   90กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2557 02:06 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎(7/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา‎
 • เอกสารแนบท้ายหน้า 4.pdf   98กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2557 02:06 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎(6/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา‎
 • เอกสารแนบท้ายหน้า 3.pdf   646กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2557 02:06 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎(5/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา‎
 • เอกสารแนบท้ายหน้า 2.pdf   213กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2557 02:06 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎(4/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา‎
 • เอกสารแนบท้ายหน้า 1.pdf   98กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2557 02:06 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎(3/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา‎
 • หัวคำสั่ง.pdf   94กิโลไบต์ - 3 ต.ค. 2557 02:12 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎(2/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา‎
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET.pdf   716กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2557 01:30 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • คู่มือการจัดสอบฯ NT ปีการศึกษา 2557.pdf   2096กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2557 01:30 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • AEC.pdf   8752กิโลไบต์ - 8 มิ.ย. 2557 20:24 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์‎
 • font Laos.rar   410กิโลไบต์ - 25 เม.ย. 2557 01:40 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ฟอน์ต ภาษาลาว‎
 • แบบวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้5.4.xls   1459กิโลไบต์ - 2 เม.ย. 2557 00:42 โดย กลุ่มงานประกัน สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล0001.PDF   477กิโลไบต์ - 5 มี.ค. 2557 00:19 โดย จำรัส สอนกล้า (เวอร์ชัน 1)
 • นำส่งรับแบบทดสอบLAS_56.jpg   368กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:46 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • ไฟล์เปล่ากรอกคำตอบ.rar   365กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:16 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์เปล่าที่ใช้ในการกรอกคำตอบนักเรียนจากการสอบ LAS วันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ‎
 • แนวการใช้ข้อสอบ las 56.zip   971กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 20:14 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 2)
  ‎LAS 2556 แนวดำเนินการสอบ LAS ใช้ในการสอบ วันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ‎
 • กระดาษคำต..jpg   1254กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2557 19:47 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดหน้าเว็บย่อย (1): http://jamratsornkla.wordpress.com/