ไม่มีชื่อ

https://sites.google.com/a/sornorsurin1.net/www/home/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%20OBEC%20AWARD.jpg

1. กรอกข้อมูลรายงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
2. กรอกข้อมูลรายงานระบบประกันคุณภาพภายใน(ด้านผู้เรียน) 

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 267 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

 • 211.pdf   7406กิโลไบต์ - 11 พ.ค. 2558 20:31 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม (แก้ไข)‎
 • รายงาน NT57 ระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา.xls   681กิโลไบต์ - 18 เม.ย. 2558 20:03 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงาน NT57 ระดับประเทศ.xls   1637กิโลไบต์ - 18 เม.ย. 2558 20:03 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • รายงาน NT57 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.xls   1637กิโลไบต์ - 18 เม.ย. 2558 20:02 โดย กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
 • พิเศษ.pdf   2401กิโลไบต์ - 31 มี.ค. 2558 20:53 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายให้นักเรียนชั้น ป.1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม‎
 • 173.pdf   728กิโลไบต์ - 30 มี.ค. 2558 23:30 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎โครงการส่งเสริมการพูดบทสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 60 บทสนทนา (1)‎
 • 172.pdf   4743กิโลไบต์ - 30 มี.ค. 2558 21:45 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21‎
 • 161.2.pdf   6835กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2558 02:29 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎การประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2558‎
 • 124.pdf   136กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2558 00:53 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎การประะเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ (LAS)‎
 • เอกสารหมายเลข ๓ คู่มือบันทึกข้อมูล ๒๕๕๗.rar   1841กิโลไบต์ - 2 มี.ค. 2558 00:45 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด


หน้าเว็บย่อย (1): http://jamratsornkla.wordpress.com/
Comments