ดาวน์โหลด

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  981 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2558 20:05 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือก "สุดยอดครู" สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  488 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ม.ค. 2558 01:28 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:45 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  805 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 ก.ค. 2559 01:43 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:43 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 18:49 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  815 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:43 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 18:49 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 18:50 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  192 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  110 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 18:51 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  162 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  236 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 18:52 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 18:52 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17390 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17389 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  738 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1505 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  779 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:45 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2553 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 19:21 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:45 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  172 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 01:45 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  1254 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2557 19:47 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  94 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2556 19:45 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2556 19:45 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  477 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2557 00:19 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดาวน์โหลด
  3512 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ม.ค. 2560 19:16 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  2200 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ม.ค. 2560 19:16 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ย. 2559 00:25 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2096 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2557 01:30 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  764 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ม.ค. 2559 18:44 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
คูมือคัดกรอง ปี 2558  17384 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ค. 2558 20:52 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
คู่มือคัดกรอง ปี 2558  3398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ค. 2558 20:52 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  9137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2559 20:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  3407 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ม.ค. 2560 19:16 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ม.ค. 2560 19:16 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1043 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ค. 2559 20:14 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น_ป.๑_-_ป.๖  17026 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ส.ค. 2559 19:59 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  6519 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ค. 2559 20:14 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  4653 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ย. 2559 00:26 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1512 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ย. 2559 00:26 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  4322 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2559 23:53 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  368 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2557 20:46 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
LAS 2556 แนวดำเนินการสอบ LAS ใช้ในการสอบ วันที่ 5-6 มีนาคม 2557   971 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2557 20:14 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12017 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ค. 2559 20:27 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  16318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ค. 2559 20:28 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  126 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 19:21 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 19:21 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 19:21 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  213 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ค. 2559 20:14 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  824 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ม.ค. 2560 01:43 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1459 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 เม.ย. 2557 00:42 กลุ่มงานประกัน สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 พ.ย. 2557 19:21 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู
โปรแกรมใช้คำนวณคะแนน O-NET ในมาตรฐานที่ 5 ของการประเมินภายนอก  3 มิ.ย. 2555 00:50 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู
จำนวนนักเรียนเมื่อเทียบกับขีดจำกัดล่าง ปีการศึกษา 2553  3 มิ.ย. 2555 00:55 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู
จำนวนนักเรียนเมื่อเทียบกับขีดจำกัดล่าง ปีการศึกษา 2554  3 มิ.ย. 2555 00:52 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
ไฟล์เปล่าที่ใช้ในการกรอกคำตอบนักเรียนจากการสอบ LAS วันที่ 5-6 มีนาคม 2557   365 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2557 20:16 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ม.ค. 2560 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  716 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2557 01:30 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ć
ดู ดาวน์โหลด
  15460 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ธ.ค. 2559 18:16 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3326 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ม.ค. 2560 01:44 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1426 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ย. 2559 19:50 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์  8752 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 มิ.ย. 2557 20:24 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  418 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ย. 2559 18:26 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3570 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ย. 2559 18:26 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
ฟอน์ต ภาษาลาว  410 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 เม.ย. 2557 01:40 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู
ข้อสอบ PISA สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  28 พ.ค. 2555 21:02 sornor surin1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปี 2557  7580 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ต.ค. 2557 01:01 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แจ้งผลสอบ O-NET ป.6  ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต1  282 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มี.ค. 2556 03:28 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แจ้งผลสอบ O-NET ม.3 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต1  121 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มี.ค. 2556 03:28 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1