หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือก "สุดยอดครู" สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  488 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ม.ค. 2558 01:27 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  677 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ม.ค. 2560 19:15 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การประะเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ (LAS)  136 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2558 00:53 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2558  6835 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มี.ค. 2558 02:29 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  4743 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มี.ค. 2558 21:45 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการพูดบทสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 60 บทสนทนา (1)  728 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มี.ค. 2558 23:30 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  331 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 มิ.ย. 2558 21:07 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ1/9  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:07 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม (แก้ไข)  7406 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 พ.ค. 2558 20:31 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 "พลิกโฉมการนิเทศ ยกพลขึ้นบก ครั้งที่ 5"  5251 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ม.ค. 2559 23:16 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  909 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ม.ค. 2560 01:43 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เผยแพร่แบบฝึกหัดทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบชั้นป.6 /ม.3 /ม.6 เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปี 57 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ  3935 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ม.ค. 2558 19:29 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการพูดบทสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 60 บทสนทนา ปี 2558  1234 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2558 03:09 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ2/9  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:07 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา   287 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2556 02:12 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ3/9  158 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:08 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ4/9  115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:08 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
จัดส่งเอกสารสำหรับการสอนวรรณคดี  151 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ย. 2559 20:53 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รวมผลงาน Best Practice โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน  242 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ย. 2559 18:25 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  317 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ย. 2559 00:25 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  300 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2559 23:53 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ5/9  224 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:08 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2558 03:11 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  9638 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2558 03:12 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  794 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2558 03:12 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  232 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ธ.ค. 2559 18:15 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  236 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ธ.ค. 2559 18:15 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ6/9  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:08 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ7/9  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:08 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ8/9  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:08 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู ดาวน์โหลด
กระดาษคำตอบใช้ในการสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 5-6 มีนาคม 2557)   1254 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2557 20:10 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ć
ดู ดาวน์โหลด
  4889 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2557 23:05 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการจัดสอบ LAS55  799 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.พ. 2556 01:05 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1135 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2556 00:45 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2556 19:48 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  477 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2557 00:20 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมและประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา 2555  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2555 20:28 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  265 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ค. 2557 18:52 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 มี.ค. 2557 00:01 จำรัส สอนกล้า
ą

ดู ดาวน์โหลด
  268 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มิ.ย. 2557 21:57 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  138 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2557 21:14 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  492 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ส.ค. 2557 19:58 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู
คลิกที่ลิงค์นี้ แล้วคลิกที่ข้อความ "ขอร่วมกลุ่ม" (ปรากฏอยู่ทางขวามือ)  8 ส.ค. 2555 02:18 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดู
คลิกที่ลิงค์นี้แล้วคลิกที่ข้อความ "ขอร่วมกล่ม" (ปรากฏอยู่ทางขวามือ)   8 ส.ค. 2555 02:24 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดาวน์โหลด
  153 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ม.ค. 2558 19:09 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ต.ค. 2557 02:44 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  322 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2556 00:45 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  241 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2556 00:45 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2096 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2557 01:15 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  779 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2556 20:23 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1850 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ธ.ค. 2555 19:31 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
คู่มือการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษา  8762 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2559 18:51 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1043 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ค. 2559 20:12 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น_ป.๑_-_ป.๖  17026 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ส.ค. 2559 19:57 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (เครื่องมือประเมินฯ)   392 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มี.ค. 2556 21:00 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์   40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 มิ.ย. 2557 20:51 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  490 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2557 21:14 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ก.พ. 2556 17:23 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  111 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ธ.ค. 2555 05:59 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ธ.ค. 2555 05:59 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ธ.ค. 2555 05:58 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 พ.ค. 2557 02:35 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 พ.ค. 2557 02:35 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  6519 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ค. 2559 20:12 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  553 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 พ.ค. 2557 21:06 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  481 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2557 18:12 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดู
  4 ส.ค. 2555 02:06 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดู
  4 ส.ค. 2555 02:06 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดู
  4 ส.ค. 2555 02:06 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดู
  4 ส.ค. 2555 02:06 จำรัส สอนกล้า
ą

ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนำไปทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนสอบ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  2198 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ก.พ. 2557 06:02 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ม.3 ใช้สอบวันที่ 8-9 ก.พ.2557  8216 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 ม.ค. 2557 18:27 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.6 ใช้สอบวันที่ 8 ก.พ.2557  6410 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 ม.ค. 2557 18:28 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1194 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ธ.ค. 2556 19:56 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2557 21:15 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ą

ดู ดาวน์โหลด
  241 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มิ.ย. 2557 21:58 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู
  13 พ.ย. 2558 00:35 กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  460 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.พ. 2556 18:08 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3422 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:29 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5519 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:30 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3194 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:31 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  695 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:32 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2451 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:33 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2235 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:34 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2556 20:26 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (แนวทางการประเมินฯ)   46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มี.ค. 2556 20:58 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12017 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ค. 2559 20:27 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  16318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ค. 2559 20:27 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1321 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มิ.ย. 2557 02:19 กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.พ. 2556 20:30 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บัญชีจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม   373 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2556 19:07 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนำไปเตรียมการพิมพ์ข้อมูลนักเรียนไว้ก่อนสอบได้  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ก.พ. 2557 06:06 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบกรอกคะแนน Scan นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2556  325 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2557 18:37 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
แบบกรอกข้อมูลผลการสอบ LAS โรงเรียนเตรียมข้อมูลพื้นฐานให้กรรมการคุมสอบ  285 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.พ. 2556 21:43 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  213 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ค. 2559 20:12 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เผยแพร่แบบฝึกหัดทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบชั้นป.6 /ม.3 /ม.6 เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปี 57 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ  4461 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ม.ค. 2558 19:29 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  5845 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:34 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดาวน์โหลด
  3391 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:35 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดาวน์โหลด
  3323 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:35 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดาวน์โหลด
  6304 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:36 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดาวน์โหลด
  2931 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:36 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดาวน์โหลด
  3522 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2556 20:36 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  181 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2556 00:46 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ9/9  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2558 21:09 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการนำเสนอสื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อนำเสนอวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ส่งเขตภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ศน.พัฒนา คำผุย ๐๘๐๔๘๔๖๘๗๗  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2556 00:07 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1459 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 เม.ย. 2557 00:44 กลุ่มงานประกัน สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2558 00:41 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา(6)   58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มี.ค. 2556 20:21 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประการผลการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558  11478 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 มิ.ย. 2558 00:48 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศ ณวันที่ 8 ส.ค. 2555  145 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ส.ค. 2555 02:13 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3830 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 มี.ค. 2557 01:09 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.พ. 2556 23:39 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  170 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:53 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:50 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  151 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:51 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:51 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:51 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1367 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:52 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:52 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:52 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:53 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ค. 2556 20:53 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายให้นักเรียนชั้น ป.1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม  2401 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 มี.ค. 2558 20:53 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ć

ดาวน์โหลด
  3927 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2558 00:37 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  365 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ก.พ. 2557 20:10 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net สูงและมีพัฒนาการสูงตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้รายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตร ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สพป.สุรินทร์ เขต ๑  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มี.ค. 2556 23:14 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  319 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2556 20:59 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2556 21:00 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2556 21:02 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1913 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2556 20:58 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2556 21:05 จำรัส สอนกล้า
ċ

ดาวน์โหลด
  13145 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2556 23:32 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2558 18:59 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2558 19:00 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2558 19:02 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2558 19:00 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2558 19:02 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 มิ.ย. 2558 19:01 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2558 19:01 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2556 20:40 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ก.พ. 2557 07:35 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.พ. 2556 23:39 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  689 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ธ.ค. 2555 19:08 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานจุดเน้นปฏิรูปการเรียนรู้ผ่านระบบ Online (Triple A)  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ย. 2556 22:44 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในฯ   102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มี.ค. 2556 21:29 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   407 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มี.ค. 2556 02:11 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน   252 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มี.ค. 2556 21:30 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน   861 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มี.ค. 2556 21:30 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน   611 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มี.ค. 2556 21:30 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน   124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มี.ค. 2556 21:31 จำรัส สอนกล้า
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ผลการสอบ NT 2555 ระดับเขตพื้นที่ สพป.สุรินทร์ เขต 1  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 มี.ค. 2556 18:55 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
คะแนนรายบุคคลนักเรียนที่สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  2416 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 เม.ย. 2556 23:18 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 รายงานรวมโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ต้องการดูผลนักเรียนรายคนสามารถขอรหัสเข้าดูได้ที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา (เนื่องจาก สพฐ.ไม่ให้นำรหัสประกาศทาง Web)  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 มี.ค. 2556 18:53 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  351 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 ธ.ค. 2555 23:57 จำรัส สอนกล้า
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2557 18:06 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2557 18:16 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2476 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2557 18:10 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2557 18:12 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  112 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2557 18:07 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  163 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 เม.ย. 2557 23:57 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2557 18:15 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1578 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2557 18:08 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1850 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 เม.ย. 2557 18:13 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1637 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 เม.ย. 2558 20:02 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1637 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 เม.ย. 2558 20:03 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  681 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 เม.ย. 2558 20:03 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หนังสือราการที่ ศธ ๐๔๑๖๖.ศน/๑๙๑   44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 มิ.ย. 2557 20:55 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
การประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม(รายชื่อผู้เข้าประชุม)   264 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2556 22:00 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  632 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ส.ค. 2555 00:34 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  183 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2557 21:15 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อสถานศึกษาที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก   288 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2556 00:40 จำรัส สอนกล้า
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ส.ค. 2557 19:59 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1464 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มิ.ย. 2557 23:13 กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ม.ค. 2557 01:21 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ธ.ค. 2555 00:17 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  500 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ธ.ค. 2555 00:20 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เรียงลำดับโรงเรียนที่มีผลการสอบ NT 55 จากสูงไปตำ่  142 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 เม.ย. 2556 23:17 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2556   124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2556 20:20 จำรัส สอนกล้า
ć
ดู ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 1   716 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2556 02:05 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดู
สมัครสมาชิกสวนพฤษษาศาสตร์โรงเรียน 2   22 ส.ค. 2556 02:06 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  720 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2558 19:47 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2557 21:15 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  225 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ต.ค. 2557 02:43 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(1/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  227 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ต.ค. 2557 02:06 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1750 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2558 00:42 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  176 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2558 00:43 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  149 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2558 00:43 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  736 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2558 00:43 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3623 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มิ.ย. 2557 02:19 กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(2/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  94 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ต.ค. 2557 02:12 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ต.ค. 2557 02:44 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(3/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  98 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ต.ค. 2557 02:06 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(4/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  213 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ต.ค. 2557 02:06 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(5/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  646 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ต.ค. 2557 02:06 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(6/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  98 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ต.ค. 2557 02:06 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(7/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ต.ค. 2557 02:06 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(8/8)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ต.ค. 2557 02:07 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 "พลิกโฉมการนิเทศ"รูปแบบการสังเกตการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ระยะที่ 2  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2558 20:07 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกสวนพฤกษาศาสตร์ 3   104 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2556 02:07 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  105 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2556 02:06 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1600 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2558 00:45 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  718 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2558 00:45 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  1841 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มี.ค. 2558 00:45 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  106 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 มี.ค. 2558 00:41 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  195 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ย. 2558 00:13 กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ผลการสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556   814 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 มี.ค. 2557 21:37 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แจ้งผลสอบ O-NET ม.3 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต1  121 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มี.ค. 2556 03:30 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556   76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มี.ค. 2557 21:31 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556   330 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มี.ค. 2557 20:42 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แจ้งผลการสอบ O-NET ป.6 ปรับปรุงข้อมูลใหม่  299 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2556 00:03 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การมอบหนังสือ "วุฒิภาวะของความเป็นครู"   43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ย. 2556 00:59 จำรัส สอนกล้า
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน ปพ.1 (ฉบับปรับปรุง 2555) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  1029 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.พ. 2556 06:31 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน ปพ.1 (ฉบับปรับปรุง 2555) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  1018 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.พ. 2556 06:33 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน ปพ.1 (ฉบับปรับปรุง 2555)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  976 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.พ. 2556 06:29 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (1)   334 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มี.ค. 2556 20:18 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา(2)   56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มี.ค. 2556 20:18 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา(3)   756 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มี.ค. 2556 20:19 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา(4)   48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มี.ค. 2556 20:20 จำรัส สอนกล้า
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา(5)   29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มี.ค. 2556 20:20 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใช้ในการ Scan การอ่านนักเรียนในวันที่ 6 มีนาคม 2557  386 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2557 06:22 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใช้ในการอ่าน Scan นักเรียนในวันที่ 6 มีนาคม 2557  212 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2557 06:24 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แจ้งความเคลื่อนไหวการรายงานผลการดำเนินงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555   140 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มี.ค. 2556 00:09 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ม.ค. 2556 20:27 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2557  270 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มิ.ย. 2557 21:27 กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  265 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ค. 2557 18:51 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ดำเนินการอบรมการใช้สื่อ Teacher's สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 พ.ค. 2556 23:19 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557  168 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มิ.ย. 2557 21:28 กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ส่งเอกสารแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์ : การเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย  498 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 มิ.ย. 2557 21:49 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ขอครูธุรการมาช่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล (บ้านโคกกรวด,บ้านภูดิน-หนองตะครอง,บ้านบึง-เบาะอุ่น,บ้านใหม่)   141 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2556 01:50 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการ"นิทรรศนศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013)   64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2556 01:52 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   861 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2556 01:53 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล   88 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2556 01:54 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนโครงการ "รักษ์ภาษาไทย"  2078 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 มิ.ย. 2557 21:37 กลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน(Symposiumครั้งที่ 3 และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2557  365 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2557 21:27 กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา (เพิ่มเติม)   36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2556 02:14 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม 1   98 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2556 21:58 กลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (1)   41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มี.ค. 2556 20:57 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ (Symposium) "คุณภาพเด็กไทยคือหัวใจปฏิรูปการศึกษา"  115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2555 20:21 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนไทย  272 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2555 20:23 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  357 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2555 20:32 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ  265 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2555 20:31 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การประชุมสัมมนาโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2555  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2555 20:30 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ชั้น ป.1 ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองสุรินทร์และเขวาสินรินทร์ทุกโรง)   96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ย. 2555 18:59 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม   168 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2556 19:04 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก   132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2556 00:39 จำรัส สอนกล้า
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   446 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2556 00:37 จำรัส สอนกล้า
Comments