ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ (AAR)

โพสต์3 มี.ค. 2559 22:45โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2559 23:56 ]
ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ (AAR)โครงการ
 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 1เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์
 2559 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 
เป็นประธาน ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลหลังการปฏิบัติ 
(AAR : After Action Review) โครงการ “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) ครั้งที่ 1 
เพื่อทบทวนจุดประสงค์เป้าหมายของนโยบาย ให้กับโรงเรียน
ที่ร่วมโครงการทุกโรงได้ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน
การจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของตนเอง และเพื่อ
เพิ่มพูนเติมเต็มกิจกรรมให้สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่มีก่อนปิดโครงการการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประชุมปฏิบัติการ 
แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และนำเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
120 โรง และโรงเรียนคู่ขนาน 11 โรง รวม 131 โรงเรียนอัลบั้มรูปภาพ Google+


Comments