ขับเคลื่อนนโยบาย

ลิงก์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 3

โพสต์5 ก.ย. 2557 09:38โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 2 กันยายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ ครูชั้น ป. 3 เครือข่ายเมือง 1-6 รับการอบรมในวันนี้ เรียนรู้เรื่อง การวางแผนการเรียนการสอน บูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต  การวิเคราะห์ Application  เพื่อนำเนื้อหาบูรณาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทีมวิทยากร สพป.สุรินทรื เขต 1 ถ่ายทอดให้ความรู้คุณครูได้อย่างยอดเยี่ยม คุณครูสามารถนำแท็บเล็ตไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ นายชูชัยประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ  บรรยายพิเศษ ให้แนวคิดแก่ครู ชั้น ป.3 ในการพัฒนาการเรียนการสอน  นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1
มอบเกียรติบัตร ให้กับคุณครูผู้ผ่านการอบรม
Google+ Photo Albumสพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครู ป.3 รุ่นที่ 3

โพสต์5 ก.ย. 2557 02:06โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 1 กันยายน 2557 โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 3 จำนวน 100 คน จากเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 1-6 ศน.จำรัส สอนกล้า วิทยากรหลักในการให้ความรู้พร้อมทีมวิทยากรดูแลคุณครูอย่างใกล้ชิด คุณครู ป.3 ทุกท่านมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้ทุกรายการ ทั้งการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ การเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูล การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งสนใจต้องการใช้ กล้อง web cam และโปรแกรม Moborobo ที่ใช้สาธิตนำเสนอหน้าจอ Tablet แสดงผลออกทางทีวีและProjecto คุณครูทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ พร้อมที่จะนำแท็บเล็ตไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนในห้องเรียน
อัลบั้มรูปภาพ Google+


สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 2

โพสต์4 ก.ย. 2557 23:49โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2557 00:28 ]

วันที่ 31 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 ณ โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์ ครูชั้น ป.3 จำนวน 160 คน จาก อ.จอมพระ อ.สำโรงทาบ อ.เขวาสินรินทร์ วันนี้คุณครูเรียนรู้เรื่อง การวางแผนการเรียนการสอนบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
เข้าสู่ชั้นเรียน การวิเคราะห์ Application ในแท็บเล็ต เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแท็บเล็ต โดยทีมวิทยากรจาก สพป.สุรินทร์ เขต  1  และวิทยากรจากเครือข่ายเป็นที่ปรึกษา
ดูแลอย่างใกล้ชิด ในช่วงท้ายของการอบรม นายชูชัย ประดับสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ บรรยายพิเศษ ให้แนวคิด
ในการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ครูชั้น ป.3 คุณครูทุกท่าน
มีความพึงพอใจในด้านวิทยากรและพึงพอใจต่อการอบรม
ระดับมากที่สุด
อัลบั้มรูปภาพ Google+สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 2

โพสต์4 ก.ย. 2557 22:46โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2557 22:52 ]

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ต ชั้น ป.3 รุ่นที่ 2 จำนวน 160 คน
จาก อ.จอมพระ อ.สำโรงทาบ อ.เขวาสินรินทร์ คุณครูทุกท่าน
มุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้ทุกรายการ ทั้งการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ การเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูล การจัดทำแผน
การจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน
รวมทั้งสนใจต้องการใช้ กล้อง web cam และโปรแกรม Moborobo ที่ใช้สาธิตนำเสนอหน้าจอ Tablet แสดงผลออก
ทางทีวีและProjector ศน.จำรัส  สอนกล้า วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ ทีมวิทยากรดูแล ช่วยเหลือคุณครูอย่างใกล้ชิด
คุณครูชั้น ป.3 สามารถปฏิบัติการใช้แท็บเล็ตได้

อัลบั้มรูปภาพ Google+


สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 1

โพสต์4 ก.ย. 2557 16:04โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 1 เครือข่ายศีขรภูมิ 1-4 เครือข่ายสำโรงทาบ 1-2 และเครือข่ายลำดวน จำนวน 100 คน ณ ห้องแกรนด์บอลลูม A โรงแรมเพชรเกษม ในวันนี้ให้ความรู้คุณครูชั้น ป.3 เรื่อง การวางแผนการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา การวิเคราะห์ Application ในแท็บเล็ต โดยทีมวิทยากร ICT ของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมวิทยากร ICT จากแต่ละเครือข่ายดูแลอย่างใกล้ชิด นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯกล่าวปิดการอบรม ให้แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนบูรณาการใช้แท็บเล็ตได้อย่างประทับใจอัลบั้มรูปภาพ Google+


สพป.สุรินทร์เขต1อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบเแท็บเล็ต สำหรับครูชั้้น ป.3 รุ่นที่ 1

โพสต์4 ก.ย. 2557 15:06โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2557 15:08 ]

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบเแท็บเล็ต สำหรับครูชั้้น ป.3 เครือข่าย
ศีขรภูมิ 1-4 เครือข่ายสำโรงทาบ 1-2 และเครือข่ายลำดวน จำนวน 100 คน ณ ห้องแกรนด์บอลลูม A โรงแรมเพชรเกษม นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานในการเปิดอบรม ศน.จำรัส  สอนกล้า วิทยากรหลักในการให้ความรู้เรื่อง คุณครู
ทุกท่านมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้ทุกรายการ
ทั้งการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ การเชื่อม ต่อถ่ายโอนข้อมูล การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งสนใจต้องการใช้ กล้อง web cam และโปรแกรม Moborobo ที่ใช้สาธิตนำเสนอหน้าจอ Tablet แสดงผลออก
ทางทีวีและProjector คุณครูชั้น ป.3 ทุกท่าน มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติได้ทุกท่านอัลบั้มรูปภาพ Google+


กิจกรรมสร้างสรรค์ วันภาษาไทย ภาษาชาติ

โพสต์22 ส.ค. 2557 20:47โดยจำรัส สอนกล้า

เพื่อเป็นการต้อนรับกิจกรรมวันภาษาไทย ภาษาชาติ ที่จะจัดขึ้น
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ขอนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่คุณครู
ภาษาไทยได้ร่วมรังสรรค์งานการเรียนการสอนภาษาไทย
ที่ประสบผลสำเร็จ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติที่ท่านผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 ท่านณรงค์ แผ้วพลสง ได้รับรางวัล
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประมวลเป็นไฟล์ภาพ
นำเสนอ เชิญทุกท่านติดตามได้ที่ ลิงก์นี้ http://www.youtube.com/watch?v=c6IQcrbxz8M&feature=youtu.be

วิดีโอ YouTubeอบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื่อการศึกษา (ITEC)

โพสต์20 ส.ค. 2557 09:14โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2557 15:39 ]

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื่อการศึกษา (ITEC)
ให้ความรู้กับครู ICT ตัวแทนโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน ในการอบรมครั้งนี้ ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื่อการศึกษา (ITEC) ตามนโยบายขับเคลื่อน การใช้ ICTเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย Dltv  OTPC  YouTube  LINE  Website นายจำรัส สอนกล้า พร้อมคณะวิทยากรให้ความรู้และปฏิบัติการติดตั้งเนื้อหา tablet ชั้น ป.3 แทนเก่าชั้น ป.2 ให้กับครูในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 300 คน ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำได้สำเร็จด้วยดี
Google+ Photo Albumกิจกรรมเปิดชั้นเรียนแบบ Lesson Study & Open Approach

โพสต์20 ส.ค. 2557 08:54โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2557 08:59 ]

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนแบบ Lesson Study & Open Approach ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้จะช่วยให้เห็นภาพของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ แบบเปิด ผ่านการสาธิตการสอนของครู   โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลชั้นเรียนที่ให้คุณค่ากับแนวคิด ของนักเรียนทุกคน และสามารถนำแนวทางการสอนโดยใช้นวัตกรรม Lesson Study & Open Approach ไปใช้ต่อไปได้ ขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมให้คุณครูได้ศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

อัลบั้มรูปภาพ Google+ประชุมปฏิบัติการใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับแกนนำ ICT ประจำเครือข่าย

โพสต์18 ส.ค. 2557 22:09โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2557 08:07 ]

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมปฏิบัติการใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับแกนนำ ICT ประจำเครือข่ายการศึกษา 16 เครือข่าย เพื่อเป็นการเตรียมการวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการใช้ ICT สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะเข้าประชุมปฏิบัติการในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะวิทยากรดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูแกนนำ ICT มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติการใ ช้ ICTGoogle+ Photo Album1-10 of 248