กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


อาหารคาวหวาน ฝีมือกุ๊กน้อย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โพสต์15 ต.ค. 2557 15:39โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียน อาหารคาวหวาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ นายวุฒิไกร  สมเป็น รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมกิจกรรมอย่างชื่นชมในความสามารถของนักเรียนด้านการประกอบอาหารคาวหวาน ซึ่งทุกทีมมีการพัฒนากิจกรรมได้ดีมาก  นายสมอ  จารุทรัพย์สดใส  พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Google+ Photo Album


หุ่นยนต์บังคับมือ ฝีมือนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โพสต์14 ต.ค. 2557 21:07โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10  กันยายน 2557  สพป.สุรินทร์  เขต 1  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียน  กิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.4-6  และระดับชั้น  ม.1-3  ณ  อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์  พร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 นายยุทธภูมิ อุสาคู    โรงเรียนบ้านตรมไพร    นายสุรชัย งามชื่น    โรงเรียนบ้านจอมพระ นายวรวิทย์ มีศรี โรงเรียนบ้านตะคร้อ นายมานะ จันทราคา    โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด    และนางสาวณัฐลักษณัย บุญรับ  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา คณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 นายสันติวัฒน์ เหิมหัก โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู นางสาวณัฐลักษณัย บุญรับ    โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา    นายไพรัตน์ ชัยนาม โรงเรียนบ้านตะตึงไถง นายสุรเดช แม่นงาม   โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง  นายพีระ เรียงทอง โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรร)   ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  ได้ทีมที่มีฝีมือเป็นตัวแทน สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ Google+


มหัศจรรย์งานแกะสลักจากวัสดุธรรมชาติ ฝีมือนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

โพสต์14 ต.ค. 2557 20:21โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2557 20:22 ]

มหัศจรรย์งานแกะสลักจากวัสดุธรรมชาติ ฝีมือนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ฝีมือนักเรียนแต่ละทีมพัฒนาการได้ยอดเยี่ยม  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมีความเชี่ยวชาญ และเข้มแข็ง ตัดสินตามเกณฑ์แข่งขันที่กำหนดไว้ทุกประการ
ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  ในการฝึกซ้อม  เตรียมทีมมาดีมาก ได้ทีมที่มีฝีมือในการ
แกะสลักที่ยอดเยี่ยมเป็นตัวแทน สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ Google+


ผลงานการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ผลงานสร้างสรรค์นักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

โพสต์14 ต.ค. 2557 19:36โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10 ตุลาคม 2557  ณ สนามแข่งขันผลงานการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ผลงานสร้างสรรค์นักเรียน ระดับชั้น  ม.1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา  2557  ในปีนี้  นักเรียนมีพัฒนาการด้านฝีมือการอออแบบได้ระดับยอดเยี่ยมทุกทีม ชื่นชมในความมุ่งมั่นของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนมากๆ


อัลบั้มรูปภาพ Google+


เวทีแข่งขันทักษะนักเรียนด้านภาษาไทย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โพสต์14 ต.ค. 2557 19:19โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10-101 ตุลาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียนด้านภาษาไทย จำนวน 12 รายการ
โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ นายอภัย ไพรสินธิ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ดูแลให้ความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผอ.เบญจลักษณ์ เห็นได้ชม ประธานเครือข่ายพร้อมคณะผู้บริหารเมืองสุรินทร์ 3 พร้อมด้วย ศน.พัฒนา คำผุย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย และคณะกรรมการตัดสิน ดำเนินการตัดเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ Google+


นำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1

โพสต์14 ต.ค. 2557 16:23โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2557 18:44 ]

วันที่ 10 กันยายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมทำอาหารนำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายวุฒิไกร  สมเป็น รองผู้อำนวยการ  สพป.สุรินทร์ เขต 1ได้ดูแล ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการแข่งขัน นายสมอ  จารุทรัพย์สดใส เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 5 นายสุภักดิ์  สุภาลักษณ์  ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ดำเนินการตัดสินเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส คณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ประกาศผลได้รวดเร็ว
ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทุกท่าน รวมทั้งครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนากิจกรรมได้ก้าวหน้ามากอัลบั้มรูปภาพ Google+


คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โพสต์14 ต.ค. 2557 16:08โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2557 16:19 ]

วันที่ 10 กันยายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด
นายศิริวัตร บุญประสพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 4 นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการแข่งขันงานคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ดำเนินการตัดสินเป็นไปอย่งบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส คณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ประกาศผลได้รวดเร็ว นักเรียนมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในทุกรายการการแข่งขัน
ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทุกท่าน รวมทั้งครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

อัลบั้มรูปภาพ Google+


พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มการงานอาชีพ รร.บ้านแกใหญ่

โพสต์14 ต.ค. 2557 15:49โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10 กันยายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดพิธีเปิด
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี
การศึกษา 2557 กลุ่มการงานอาชีพ รร.บ้านแกใหญ่
นายวุฒิไกร สมเป็น เป็นประธานในพิธีเปิด นายชูชัย ประดับสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กลุ่มการงานอาชีพจำนวน 18 รายการ นายสมอ จารุทรัพย์สดใส
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ พร้อมคณะครู จัดดำเนินการแข่งขัน มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน กิจกรรมดำเนินไป
อย่างเรียบร้อย ประกาศผลได้รวดเร็ว ปัญหาได้รับการแก้ไข
ทันที ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทุกท่าน รวมทั้งครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม พัฒนาได้ก้าวหน้า ทุกกิจกรรมอัลบั้มรูปภาพ Google+


ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โพสต์9 ต.ค. 2557 12:14โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10 กันยายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นายกฤษ  ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม


Google+ Photo Album


สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 3

โพสต์5 ก.ย. 2557 09:38โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 2 กันยายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สำหรับครูชั้น ป.3 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ ครูชั้น ป. 3 เครือข่ายเมือง 1-6 รับการอบรมในวันนี้ เรียนรู้เรื่อง การวางแผนการเรียนการสอน บูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต  การวิเคราะห์ Application  เพื่อนำเนื้อหาบูรณาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทีมวิทยากร สพป.สุรินทรื เขต 1 ถ่ายทอดให้ความรู้คุณครูได้อย่างยอดเยี่ยม คุณครูสามารถนำแท็บเล็ตไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ นายชูชัยประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ  บรรยายพิเศษ ให้แนวคิดแก่ครู ชั้น ป.3 ในการพัฒนาการเรียนการสอน  นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1
มอบเกียรติบัตร ให้กับคุณครูผู้ผ่านการอบรม
Google+ Photo Album1-10 of 257