กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

การประชุมเตรียมความรายงานความก้าวหน้าของ smart trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1

โพสต์20 พ.ย. 2558 00:54โดยกลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1

วันที่ 20 พ.ย. 58 ประชุมเตรียมรายงานความก้าวหน้าของ smart trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1 

ณ ห้องกันเกรา สพป. สุรินทร์ เขต 1  จากการประชุมสรุปผลของ 

smart trainer  พบว่า  โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  นักเรียนมีความพึงพอใจมาก  รู้สึกสนุกและเต้นตื่นกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดให้  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับโครงการเป็นอย่างมากเพราะทำให้ลูกหลานได้เรียนรู้วิชาชีวิต  มีจิตสาธาณะและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. นิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์18 พ.ย. 2558 21:22โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 18 ม.ค.58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับการนิเทศติดตาม  จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โดยดร.มนทกานต์ แก้วพฤกษ์ และนางพัชรา ประวาลพฤกษ์ ลงพื้นที่นิเทศตืดตาม โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ จุดโรงเรียนบ้านทัพกระบือ นำโดย ผอ.จรูญ  พันนุรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ  Smart Trainer  พร้อมด้วยโรงเรียนในเครือข่ายกิจกรรม   "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านแจรนฯ  โรงเรียนปราสาทตราดมิตรภาพ ที่ 158  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู พร้อมรับการนิเทศ  ศน.สมโพธิ์  ฆิขเนตร  พร้อมคณะทำงาน สพป.สุรินทร์ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะ ดูแลช่วยเหลือโรงเรียน บรรยากาศเป็นที่ประทับใจ  และประสบความสำเร็จในการดำเนินงานทุกประการ


พิธีทำบุญโรงอาหารหลังใหม่ โรงเรียนบ้านตรึม (ตรีมวิทยานุเคราะห์)

โพสต์13 พ.ย. 2558 00:06โดยกลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2558 00:12 ]

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 จัดพิธีทำบุญโรงอาหารหลังใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ครู นักเรียนและผู้ประกอบการค้าอาหารในโรงเรียน ได้รับเกียรติจาก นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน นายหลักเขต มุ่งสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีทำบุญ สืบเนื่องจาก สภาพโรงอาหารหลังเดิมได้ทรุดโทรมไปตามระยะเวลาและพื้นที่ไม่เพียงพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จึงมีมติ จัดสร้างโรงอาหารหลังใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีที่รับประทานอาหาร อย่างเพียงพอ ใช้เวลาในการสร้าง 120 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

รักผูกพัน รักนั้น มั่นคง ผอ.ณรงค์ แผ้วพลสง

โพสต์11 พ.ย. 2558 00:01โดยจำรัส สอนกล้า

11 พฤศจิกายน 2558 ชาว สพป.สุรินทรื เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ผอ.ณรงค์ แผ้วพลสง เดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ด้วยรักผูกพัน รักนั้น มั่นคงอัลบั้มรูปภาพ Google+
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" iรู้มากกว่าในคุณค่าของชาวสุรินทร์

โพสต์2 พ.ย. 2558 14:56โดยจำรัส สอนกล้า

นิทรรศการ โรงเรียนที่นำมาจัด ล้วนได้รับความสนใจ จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะนักศึกษา จาก ม.ราชภัฏสุรินทร์ ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.สร.1 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณ ร.ร. หนองโตง "สุรวิทยาคม" ทุกๆ กิจกรรมที่โรงเรียนได้นำเสนอผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบงานและลงมือปฏิบัติ ได้ผลผลิตเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าต่อวงการศึกษา ซึ่งรู้มากกว่าในคุณค่าของชาวสุรินทร์

อัลบั้มรูปภาพ Google+


Kick off “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์2 พ.ย. 2558 14:23โดยจำรัส สอนกล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรม Kick off “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อประกาศให้ทราบว่า พร้อมแล้วสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย การนำเสนอแผนการลดเวลาเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 120 โรงเรียน การนำเสนอตัวอย่างกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของนักเรียนในโรงเรียนที่ได้จัดและประสบผลสำเร็จมาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนต่อไป และยังมีภาพที่ประทับใจชาวการศึกษา คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พบปะนักเรียนโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” หน้าเสาธงในช่วงเช้าก่อนที่นักเรียนจะเข้าชั้นเรียนอีกด้วย

อัลบั้มรูปภาพ Google+


เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558

โพสต์19 ต.ค. 2558 09:01โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ภายใต้คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ว่า “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดิน
ถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล”ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ /ตัวแทน จาก 76 เขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2558


อัลบั้มรูปภาพ Google+


ประชุมงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ โรงแรมทองธารินทร์

โพสต์19 ต.ค. 2558 00:36โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2558 00:41 ]

วันที่ 19 ตุลาคม  2558 จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมทองธารินทร์  ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ


 

อัลบั้มรูปภาพ Google+


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น 4

โพสต์16 ก.ย. 2558 12:11โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558 เครือข่าย จอมพระ 2 สำโรงทาบ 2 เขวาสินรินทร์ และลำดวน จำนวน 80 คน ทีมวิทยากรนำโดย ดร.จำรัส สอนกล้า ถ่ายทอดเนื้อหา 3 ส่วนคือ DLIT Microsoft Office 365 และ Google Application ปรับหลักสูตรการอบรมเรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการใช้ ICT เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอัลบั้มรูปภาพ Google+


1-10 of 301