กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


กำหนดการสอบ ONET และ NT ปีการศึกษา 2557

โพสต์19 ม.ค. 2558 13:07โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2558 13:15 ]

สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มวัดและประเมินผลฯ แจ้งกำหนดการ
สอบ ONET และ NT ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมตามปฏิทินปฏิบัติการสอบ 
ที่มาข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) http : // www.niets.or.th/


อัลบั้มรูปภาพ Google+

พิธีรับมอบธง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 เกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของชาวสุรินทร์

โพสต์12 ธ.ค. 2557 12:52โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนครเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดพิธีปิดงาน และพิธีมอบธงให้กับจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 โดย นายพิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นประธาน การนี้ นายณรงค์
แผ้วพลสง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบธงด้วยความพร้อมเพรียงและพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ด้วยเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของชาวสุรินทร์อัลบั้มรูปภาพ Google+


พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

โพสต์11 ธ.ค. 2557 20:16โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 จังหวัดสกลนครเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงาน นายบุญส่ง
เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นานณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต1 นำผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัด ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้


Google+ Photo Album


ศึกษานิเทศก์ลงพิ้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ครูและนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

โพสต์11 ธ.ค. 2557 18:52โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์ลงพิ้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ครูและนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ศน. ชำนาญ ภคะวา ศน.บัญญัติ โอษฐ์งาม และศน. จำรัส สอนกล้า ออกเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์
เขต 1


Google+ Photo Album


เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร

โพสต์10 ธ.ค. 2557 14:36โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมความพร้อม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
เดินทางสำรวจสถานที่การแข่งขันทุกรายการเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ก่อนการเริ่มทำงานได้เดินทาง
ไปสักการะกราบหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาส เพื่อเป็นสิริมงคล และออกเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ตามจุดแข่งขันต่างๆ
ซึ่งกระจายอยู่ทั่วจังหวัดสกลนครอัลบั้มรูปภาพ Google+


สพป.สุรินทร์ เขต 1 ก้าวสู่เวที OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

โพสต์9 ธ.ค. 2557 12:37โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 7 ธันวาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ส่งคุณครูก้าวสู่เวที OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร
เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกครูผู้สอนยอดเยี่ยม
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก้วสู่เวที OBEC AWARDS ระดับชาติ ที่เมืองทองธานี ในปีนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้ส่งคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม คุณครูมีความพร้อมในการเตรียมนิทรรศการแสดงผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ และนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการได้อย่างมั่นใจ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างสูงในการนำเสนอกิจกรรม
ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ได้อย่างภาคภูมิทุกท่าน


อัลบั้มรูปภาพ Google+


นำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์และรองผู้อำนวยการเขตฯ ยอดเยี่ยมครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

โพสต์8 ธ.ค. 2557 19:33โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2557 12:05 ]

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรยอดเยี่ยมเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 รายการคือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ โดย ผอ.ชูชัย ประดับสุข ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายจำรัส สอนกล้า  ศึกษานิเทศก์ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยนางพัฒนา คำผุย และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ โดยนายกฤษ  ละมูลมอญ ทุกท่านนำเสนอผลงานได้ยอดเยี่ยม เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการ
ผู้ประเมิน และผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในเวทีวิขาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัลบั้มรูปภาพ Google+
อาหารคาวหวาน ฝีมือกุ๊กน้อย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โพสต์15 ต.ค. 2557 15:39โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียน อาหารคาวหวาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ นายวุฒิไกร  สมเป็น รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมกิจกรรมอย่างชื่นชมในความสามารถของนักเรียนด้านการประกอบอาหารคาวหวาน ซึ่งทุกทีมมีการพัฒนากิจกรรมได้ดีมาก  นายสมอ  จารุทรัพย์สดใส  พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Google+ Photo Album


หุ่นยนต์บังคับมือ ฝีมือนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โพสต์14 ต.ค. 2557 21:07โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 10  กันยายน 2557  สพป.สุรินทร์  เขต 1  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียน  กิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.4-6  และระดับชั้น  ม.1-3  ณ  อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์  พร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 นายยุทธภูมิ อุสาคู    โรงเรียนบ้านตรมไพร    นายสุรชัย งามชื่น    โรงเรียนบ้านจอมพระ นายวรวิทย์ มีศรี โรงเรียนบ้านตะคร้อ นายมานะ จันทราคา    โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด    และนางสาวณัฐลักษณัย บุญรับ  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา คณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 นายสันติวัฒน์ เหิมหัก โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู นางสาวณัฐลักษณัย บุญรับ    โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา    นายไพรัตน์ ชัยนาม โรงเรียนบ้านตะตึงไถง นายสุรเดช แม่นงาม   โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง  นายพีระ เรียงทอง โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรร)   ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  ได้ทีมที่มีฝีมือเป็นตัวแทน สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ Google+


มหัศจรรย์งานแกะสลักจากวัสดุธรรมชาติ ฝีมือนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

โพสต์14 ต.ค. 2557 20:21โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2557 20:22 ]

มหัศจรรย์งานแกะสลักจากวัสดุธรรมชาติ ฝีมือนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ฝีมือนักเรียนแต่ละทีมพัฒนาการได้ยอดเยี่ยม  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมีความเชี่ยวชาญ และเข้มแข็ง ตัดสินตามเกณฑ์แข่งขันที่กำหนดไว้ทุกประการ
ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  ในการฝึกซ้อม  เตรียมทีมมาดีมาก ได้ทีมที่มีฝีมือในการ
แกะสลักที่ยอดเยี่ยมเป็นตัวแทน สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ Google+


1-10 of 264