ขับเคลื่อนนโยบาย

ลิงก์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


Animals Origami in English Summer camp 2014

โพสต์โดยจำรัส สอนกล้า

Animals Origami in English Summer camp 2014. At NET Training Center, Surin. วิทยากรแกนนำ
โดยคุณครูพรทิพย์ เกิดเหลี่ยม ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์  คุณครูปิยะมาศ  ยินดีสุข  ครูโรงเรียนอนุบาลลำดวน  คุณครูบิยฉัตร  นามวงษ์  ครูโรงเรียนทักษิณวารี 
คุณครูชุติมา  สุขพรม  ครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 
คุณครูสมบัติ  สวายชุม  ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน 
คุณครูนัฐกาญจน์  บุญเจือ  ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง  คุณครูวันเพ็ญ  ทวีอินทร์  ครูโรงเรียนบ้านภูมิสตึง 
และตัวแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากทุกเครือข่ายฯ  จำนวน  16  คน 
YouTube Video


Simon says in English Summer Camp 2014

โพสต์โดยจำรัส สอนกล้า

Simon says in English Summer Camp 2014  จัดโดย สพป.สุรินทร์ เขต 1  วิทยากรหลัก
ในการจัดกิจกรรม  คุณครูนัฐกาญจน์  บุญเจือ 
ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง  และคุณครูพรทิพย์  เกิดเหลี่ยม  ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ตัวแทน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  และวิทยากร
ผู้ช่วยจาก  16  เครือข่ายในสพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม
 


YouTube Video


Chicken dance song in English Summer Camp 2014

โพสต์23 เม.ย. 2557 17:00โดยจำรัส สอนกล้า

Chicken dance song in English Summer Camp 2014   จัดโดย  สพป.สุรินทร์  เขต 1 
ในวันที่  19  เมษายน  2557  วิทยากรโดย
นางสาวพรทิพย์   เกิดเหลี่ยม  ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
จาก  16  เครือข่ายใน  สพป.สุรินทร์  เขต 1
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เร้าใจผู้เรียนในขั้นนำ
เข้าสู่บทเรียนได้ยอดเยี่ยม
YouTube Video


ค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp 2014 : Place : Where are you going?

โพสต์23 เม.ย. 2557 08:37โดยกลุ่มงานนิเทศ สพป.สุรินทร์ 1   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2557 16:50 โดย จำรัส สอนกล้า ]

ค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp 2014 สพป.สุรินทร์ เขต 1วันนี้  เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
ในหัวข้อ   Place : Where are you going?
ได้รับเกียรติ
จากวิทยากรต่างประเทศ  จำนวน
2 ท่าน  สาธิตการสอน  กิจกรรมสนุกสนานเร้าใจ  วิทยากร
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เป็นอย่างดียิ่ง  และเด็ก ๆ ให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่  คุณครู
นัฐกานต์  บุญเจือ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง  เป็นดาราขวัญใจเด็ก ๆ ในวันนี้ 
 คณะวิทยากรทุกท่านมีส่วนทำให้กิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
ทุกประการ
อัลบั้มรูปภาพ Google+ค่าย English Summer Camp 2014 : Animal Origami

โพสต์23 เม.ย. 2557 07:33โดยกลุ่มงานนิเทศ สพป.สุรินทร์ 1

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดค่าย English Summer Camp 2014 
เป็นวันที่สามคณะวิทยากรหลักนำโดยคุณครูพรทิพย์ เกิดเหลี่ยม ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์และคุณครูปิยะมาศ ยินดีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลลำดวน  เป็นวิทยากรแกนนำ และวิทยากรผู้ช่วยจาก 16 เครือข่ายกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการสร้างสรรค์กับกิจกรรม  Animal Origami เด็ก ๆ สนุกกับการได้ลงไม้ลงมือในการพับกระดาษ วาดรูปใบหน้าของสัตว์ต่าง ๆ และการแสดงบทบาทสมมติ โดยคุณครูนัฐกานต์ 
บุญเจือ  โรงเรียนบ้านหนองยาง  นำแสดงกิจกรรมได้ถูกใจเด็ก ๆ มาก  เด็ก ๆ ทุกคนกล้าแสดงออกมาก คุณครูวิทยากรผู้ช่วยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมดีมาก ขอแสดงความชื่นชม

อัลบั้มรูปภาพ Google+


วันที่สามของการจัดค่าย English Summer Camp 2014 สพป.สุรินทร์ เขต 1

โพสต์23 เม.ย. 2557 07:21โดยกลุ่มงานนิเทศ สพป.สุรินทร์ 1

วันนี้เป็นวันที่สามของการจัดค่าย English Summer Camp 2014 ของสพป.สุรินทร์ เขต 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ทีมวิทยากรเทพลังอย่างเต็มที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สนุก ท้าทาย ชวนให้เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข กิจกรรมในวันนี้  Animals : What kind of animal is it? What kind of animal do you like most? Animal Origami ศน.กระแสร์ ฆิขเนตรและ ศน.ศิริเพ็ญ จันทร์พุดซา ขับเคลื่อนการจัดค่ายอย่างเต็มพลังอัลบั้มรูปภาพ Google+ค่าย English Summer Camp 2014 สพป.สุรินทร์ เขต 1

โพสต์23 เม.ย. 2557 07:06โดยกลุ่มงานนิเทศ สพป.สุรินทร์ 1   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2557 07:07 ]

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดค่าย English Summer Camp 2014 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน-3 พฤษภาคม 2557 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย มีนักเรียนตัวแทนจาก 16 เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับคุณครูวิทยากรผู้ช่วย วิทยากรแกนนำ 2ท่านคือ นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลลำดวน และนางสาวพรทิพย์ เกิดเหลี่ยม ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ช่วยเครือข่ายละ 1 คน นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ขับเคลื่อนการจัดค่ายEnglish Summer Camp 2014 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจจากทุกฝ่าย  กิจกรรมค่ายในวันนี้ Camp Rules, Welcome to English Camp, Greeting : What is your name?

อัลบั้มรูปภาพ Google+


สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม English Summer Camp 2014

โพสต์23 เม.ย. 2557 06:53โดยกลุ่มงานนิเทศ สพป.สุรินทร์ 1

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม English Summer Camp  2014  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดอบรม  นายชูชัย  ประดับสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์สพป.สุรินทร์  เขต 1 และคณะวิทยากร
 ดำเนินการจัดค่าย  English Summer Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4-5  ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อัลบั้มรูปภาพ Google+


สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม English Summer Camp 2014

โพสต์18 เม.ย. 2557 20:23โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม English Summer Camp  2014  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดอบรม  นายชูชัย  ประดับสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์สพป.สุรินทร์  เขต 1 และคณะวิทยากร ดำเนินการจัดค่าย  English Summer Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4-5  ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อบรมภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

โพสต์31 มี.ค. 2557 21:18โดยจำรัส สอนกล้า

สพป. สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  ให้แก่ครูในสังกัด วันที่ 1- 2 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1-10 of 223