การแสดงมายากลโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ไปต่อเมืองทองธานี

โพสต์16 ธ.ค. 2556 12:00โดยจำรัส สอนกล้า
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแสดงมายากล  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้งที่ 63 ณ จังหวัด  นครพนม เด็กชาย ทวีศักดิ์ อุ่นใจดีและ เด็กหญิง อารีรัตน์ กุลัดนาม  ผู้อำนวยการเกรียงศักดิ์  สุขชีพ ได้ไปต่อเมืองทองธานี 


วิดีโอ YouTube


Comments