เครือข่ายเมืองสุุรินทร์ 4 "ทะยานสู่เป้าหมาย" ณ โรงเรียนบ้านจันรม

โพสต์8 ม.ค. 2556 08:01โดยจำรัส สอนกล้า
เครือข่ายเมือสุรินทร์ 4 ..ขับเคลื่อนนโยบาย "100 วัน ทะยานสู่เป้าหมาย" ของสพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ที่ 1 มีโรงเรียนเข้าร่วม 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านจันรม โรงเรียนบ้านแจรนฯ และโรงเรียนบ้านปราสาทตราด .เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสู่สนามสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2555..ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556...ผู้อำนวยการมนัส ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันรม ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และลงภาคสนาม
เตรียมพร้อม ONET อย่างใกล้ชิด 

Comments