เมืองสุรินทร์ 4 แข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63

โพสต์2 ก.ย. 2556 08:34โดยจำรัส สอนกล้า
วันที่ 1 กันยายน 2556..เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 4 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น ได้ตัวแทนแต่ละรายการพร้อมที่เข้าร่วมเวทีการประกวดในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 เพื่อคัดเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม..ในการดำเนินการครั้งนี้ ผู้อำนวยการศิริวัตร บุญประสพ ประธานเครือข่าย นำทีมผู้บริหารในสังกัด ดูแลการแข่งขัน เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม
 
 
 
 
 
 
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

Comments