นิเทศการศึกษาเครือข่ายจอมพระ1

โพสต์6 ก.ย. 2556 06:45โดยกลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1

นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายจำรัส  สอนกล้า และนางศิริเพ็ญ  จันพุทซา  ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย "สวัสดีคุณครู" ครั้งที่ 2/2556 โรงเรียนในเครือข่ายจอมพระ 1 ในวันที่ 6 กันยายน 2556 คือโรงเรียนบ้านทวารไพร  และโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จัดบริบททั้งนอกและในห้องเรียนได้ดี บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

Comments