นิเทศโรงเรียนบ้านดงถาวร เครือข่ายศีขรภูมิ

โพสต์9 ม.ค. 2557 22:22โดยจำรัส สอนกล้า
ศึกษานิเทศก์  สพป. สุรินทร์ เขต 1 นิเทศโรงเรียนบ้านดงถาวร เครือข่ายศีขรภูมิ เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2556  "ปีทองแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระบบและยั่งยืน"   ผู้บริหารและคณะครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามปฏิญญาพระธาตุพนม สพป.สุรินทร์ เขต 1"49  วันทะยานสู่เป้าหมายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ" คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามให้การช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ คณะครูสะท้อนผลการดำเนินการเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

อัลบั้มรูปภาพ Google+


Comments