ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้”

โพสต์6 ก.ย. 2555 08:24โดยกลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2555 08:26 ]
วันที่  4 
กันยายน 2555  สพป.สุรินทร์ เขต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้” ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สร.โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี 
แต้มทอง ผอ.โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยาสรณ์)และประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต เป็นประธานที่ประชุม


Comments