ประชุมปฏิบัติการใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับแกนนำ ICT ประจำเครือข่าย

โพสต์18 ส.ค. 2557 22:09โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2557 08:07 ]
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมปฏิบัติการใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับแกนนำ ICT ประจำเครือข่ายการศึกษา 16 เครือข่าย เพื่อเป็นการเตรียมการวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการใช้ ICT สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะเข้าประชุมปฏิบัติการในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะวิทยากรดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูแกนนำ ICT มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติการใ ช้ ICTGoogle+ Photo AlbumComments