สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

โพสต์2 ก.พ. 2559 21:14โดยพนิดา ยิ่งกล้า   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2559 00:45 โดย จำรัส สอนกล้า ]
วันที่ 30 มกราคม 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 
โดย ดร.สังคม จันทร์วิเศษ มอบเข็ฒเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1 ที่เข้ารับรางวัลจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายชูชัย ประดับสุข 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านวิชาการดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ ชนะเลิศเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ ด้านวิชาการ นายสุเทพ แปลงทับ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ และนางพนิดา ยิ่งกล้า 
ครูโรงเรียนบ้านแจรนฯ ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Google+ Photo Album


Comments