สพป.สุรินทร์ เขต 1 ขับเคลื่อนการอบรมหลักสูตรบููรณาการการใช้ tablet ครู 1ป.1 รุ่นที่ 1

โพสต์29 ส.ค. 2555 14:04โดยจำรัส สอนกล้า
วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เป็นวันที่ 3 ของการจัดอบรมหลักสูตรบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียน การสอน สำหรับครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ สวนป่ารีสอร์ท 
นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย
คณะทำงาน มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย OTPC สู่ห้องเรียนชั้น ป.1 
มีนายบัญญัติ  โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสัญชัย 
สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เป็นวิทยากร 
และนายเสอดทัศน์ พัฒนมณี  รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 
เป็นประธานปิดการอบรม
Comments