สพป.สุรินทร์ เขต 1...มุ่งมั่นขับเคลื่อนการอบรม tablet สำหรับครู ป.1

โพสต์28 ส.ค. 2555 15:15โดยจำรัส สอนกล้า
วันที่  28 สิงหาคม 2555  เป็นวันที่ 2 ของการจัดอบรมหลักสูตร
บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน  
สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ สวนป่ารีสอร์ท  นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะทำงาน  มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย OTPC สู่ห้องเรียนชั้น ป.1 โดยนายจำรัส  สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางพนิดา  ยิ่งกล้า  ครูโรงเรียนบ้านแจรนฯ  เป็นวิทยากร  ในการอบรมครั้งนี้  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้สร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนำ tablet ครู ป.1 เพื่อเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง  ช่วยให้การอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น  ครูชั้นป. 1 มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น  
ในการรับความรู้จากการอบรมอย่างเต็มศักยภาพ  โดยวาดหวังไว้ว่า  
จะนำ  tablet ไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้  นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ มอบนโยบาย OTPC สำหรับครู ป.1 เป็นที่ประทับใจ
Comments