สพป. สุรินทร์เขต1ประชาสัมพันธ์การสอบO-NET ปีการศึกษา2555

โพสต์5 ต.ค. 2555 08:17โดยกลุ่มงานวัดผล สพป.สุรินทร์ 1   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2555 06:28 ]
สพป. สุรินทร์ เขต 1 ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556  ...นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการ  
สพป. สุรินทร์  เขต 1  ..ผู้นำการบริหารยุคใหม่  มุ่งมั่นขับเคลื่อนการสอบ 
 O-NET  ประจำปีการศึกษา  2555  โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า..สพป. สุรินทร์  เขต  1  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ  5  ...ผู้บริหารโรงเรียน  
พร้อมคณะครู  ทั่วทั้งสพป. สุรินทร์  เขต  1  ขานรับนโยบาย..เตรียมยกพล
ขึ้นบก  ครั้งที่  2  มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

Comments