สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประชุมจัดทำเครื่องมือบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.3

โพสต์17 ส.ค. 2557 02:57โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2557 03:00 ]
วันที่ 15-18 สิงหาคม 2557 คณะทำงานจัดทำเครื่องมือบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2557
สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำโดยศึกษานิเทศก์กลุ่มสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำเครื่องมือในส่วนที่ต้องใช้
ในการอบรมครูชั้น ป. 3 ในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ซึ่งจะจัดอบรมให้คุณครูชั้น ป.3 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน
ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ทอ.เมือง จ.สุรินทร์ การดำเนินการ
เข้าสู่วันที่สองของการจัดทำเครื่องมือ คณะทำงานทุกท่าน
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยคาดหวังไว้ว่า เครื่องมือที่ใช้
ในการอบรมบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.3
 มีคุณภาพพร้อมที่จะลงสู่ปฏิบัติการอบรม

Google+ Photo Album


Comments