วันที่สามของการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3

โพสต์3 ส.ค. 2556 01:02โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2556 16:32 ]
วันที่ 3 สิงหาคม 2556  เป็นวันที่ 3 ของการอบรมการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังจากในการอบรม 2 วันที่ผ่านมา  คุณครูได้เรียนรู้เรื่องการตั้งค่าปฏิบัติการ
ใน Tablet การถอนและการติดตั้งเนื้อหาใหม่  และการถ่ายโอนข้อมูลแล้ว ในวันนี้คุณครูจะได้เรียนรู้เรื่อง การวางแผนการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่คุณครูจะได้นำ Tablet ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน  คุณครูเครือข่ายศีรขรภูมิ 1, 2, 3
และเครือข่ายเมือง 6 มีความตั้งใจในการอบรมอย่างมาก วิทยากร
ทุกท่านเอาใจใส่ ดูแล คุณครูทุกขั้นตอน ด้วยความมุ่งมั่น ในการปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในการปิดอบรม ท่านให้ข้อคิด
และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
คุณครูชั้น ป. 2 ทุกท่านมีความพร้อมในการที่จะนำคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ไปสู่ห้องเรียน

สไลด์โชว์ PicasaWeb
Comments