เวทีเสวนา 2 วง ปฐมบท "กาละสักการ" ในงานครบรอบ 10 ปี โรงเรียนนอกกะลา

โพสต์9 พ.ย. 2556 10:41โดยจำรัส สอนกล้า
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ผู้อำนวยการ สพป. สุรินทร์ เขต 1 ได้มอบนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ นำโดย ศน.จำรัส  สอนกล้า พร้อมคณะผู้บริหาร  และคุณครู  เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมบท "กาละสักการ" ในงานครบรอบ 10 ปี โรงเรียนนอกกะลา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ในกิจกรรมนี้ได้จัดเวทีเสวนา 2 คือ วงที่ 1  เวทีเสวนา "การศึกษาจากรากหญ้าถึงนาซ่า"  โดยพ่อครูบาสุทธินันท์ปรัชญพฤกธิ์ ปราชญ์รากหญ้า กับดร.วรภัทร  ภู่เจริญ ปราชญ์นาซ่า  วงที่ 2 เวทีเสวนาโต๊ะกลม "การศึกษากับอนาคตของมนุษย์ชาติ" โดยอาจารย์ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณเจมส์คลาร์ค ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  จิตแพทย์โรงพยาบาลเชียงราย นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร ผู้ประกอบการ (SE) ศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และนายแพทย์พีระพล พัฒนพีระเดช ทั้ง 2 เวที ดำเนินรายการโดยคุณประสาน อิงคนันท์ จากทีวีบูรพา นับเป็นการเสวนาที่มีสาระความรู้เป็นที่ประทับใจมาก

อัลบั้มรูปภาพ Google+
Comments