เวทีเสวนา วิชาการ (Symposium) สาขาปฐมวัย

โพสต์13 ต.ค. 2556 18:58โดยกลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2556 19:05 ]

อัลบั้มรูปภาพ Google+


วันที่ 11   ตุลาคม   2556  สพป.สุรินทร์  เขต  1  จัดกิจกรรมเวทีเสวนา วิชาการ (Symposium) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาปฐมวัย  ครั้งที่  2  ณ  โรงแรมเพชรเกษม  มีผู้ร่วมส่งผลงานจำนวน  16  กิจกรรม  เป็นกิจกรรมทีี่น่าสนใจที่ครูผู้สอนแต่ละกิจกรรมได้จัดการเรียนการสอนด้วยเทควิธีการสอนที่หลากหลาย  จนประสบผลสัมเร็จ  นำมาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่  ในการนี้ผู้ส่งผลงานได้นำเสนอผลงาน  มีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานจำนวน  3  ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ  แนวทางในการพัฒนานวัตกรรม  เพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับปฐมวัย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นฐานในการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาต่อไป
Comments