อาหารคาวหวาน ฝีมือกุ๊กน้อย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โพสต์15 ต.ค. 2557 15:39โดยจำรัส สอนกล้า
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียน อาหารคาวหวาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ นายวุฒิไกร  สมเป็น รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมกิจกรรมอย่างชื่นชมในความสามารถของนักเรียนด้านการประกอบอาหารคาวหวาน ซึ่งทุกทีมมีการพัฒนากิจกรรมได้ดีมาก  นายสมอ  จารุทรัพย์สดใส  พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Google+ Photo Album


Comments