อบรมภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

โพสต์31 มี.ค. 2557 21:18โดยจำรัส สอนกล้า
สพป. สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  ให้แก่ครูในสังกัด วันที่ 1- 2 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Comments