อบรมปฏิบัติการผลิตหนังสือพูดได้

โพสต์7 มิ.ย. 2555 08:06โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2555 00:46 ]
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดอบรมปฏิบัติการผลิตหนังสือพูดได้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับครูผู้สอนในสังกัด >>> นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ได้มอบหมายให้นายหาญณรงค์ รองฯ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ 12-15   กันยายน 2554  ณ โรงแรมเกษมการ์เด้น  โดยได้รับเกียรติจากนายจำรัส  สอนกล้า  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นายสัญชัย  สังข์ทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอโค นายทนงศักดิ์  แท่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  นางพนิดา  ยิ่งกล้า  ครูโรงเรียนบ้านแจรนฯ  และนางจีรา  ศรีไทย  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนนาดีวิทยา ไปเป็นวิทยากร นายจำรัส สอนกล้า  พร้อมด้วยคณะทำงาน   ได้นำนโยบาย ของท่าน  ผอ.ณรงค์  แผ้วพลสง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และเพื่อให้ครูผู้สอนในสังกัดนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปผลิตสื่อ  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การดำเนินการจัดอบรมได้รับความร่วมมือจากคณะครู  ประสบผลสำเร็จอย่างดี

Comments