อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อหนังสืออิเลกทรอนิกส์(e-book)ด้วยโปรแกรม Flip Album 7

โพสต์16 ก.ย. 2556 16:09โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2556 08:49 ]
วันที่ 19 กันยายน 2556 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album 7
มีเป้าหมายเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการผลิตสื่อนวัตกรรม นำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยมีครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 152 คน ณ จุดอบรม ห้องริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท นายจำรัส สอนกล้าพร้อมคณะที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม e-book เป็นวิทยากรตลอดการอบรมสไลด์โชว์ PicasaWeb


Comments