อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum 7

โพสต์19 ก.ย. 2556 22:28โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2556 23:59 ]วันที่ 19 กันยายน 2556 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum 7 มีเป้าหมายเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการผลิตสื่อนวัตกรรม นำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยมีครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 152 คน ณ จุดอบรม ห้องริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม e-book โดยใช้เวลาสั้นๆ ในการให้ความรู้ในการผลิตสื่อหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum7

สไลด์โชว์ PicasaWeb


Comments