ภาพกิจกรรม

สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ

https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/22016


สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2558  วันที่ 31 มกราคม 2559

https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/1OBECAWARDS


สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมแข่งขัน. OBEC AWARDS ระดับภาค ปี 2558 ณ ม.ราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 15 ธันวาคม 2558

https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/ObecAwardsงานแถลงข่าวในนามเจ้าภาพศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร สพฐ.

https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/6508

"พลิกโฉมการนิเทศ" ตามรูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ และโรงเรียนบ้านขะเนก 
https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/165สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2558  วันที่ 30 มกราคม 2559

https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/1OBECAWARDS4สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมแข่งขัน. OBEC AWARDS ระดับภาค ปี 2558 ณ ม.ราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 21 ธันวาคม 2558
https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/OBECAWARDS02


ประเมินเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558
ผู้รับการประเมิน นายจำรัส  สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1

https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/420152558

ประชุมปฏิบัติการ “พลิกโฉมการนิเทศ” รูปแบบการสังเกตการจัด
การเรียนรู้สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

https://picasaweb.google.com/108462182308918474494/VSNwvH02

Comments