นายชำนาญ ภคะวา

นายชำนาญ ภคะวา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน  สื่อและนวัตกรรมฯ 
โทรศัพท์ 089-7758648
email:cham14627@gmail.com

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • พิธีเข้าประจำกอง   0กิโลไบต์ - 2 มิ.ย. 2555 02:37 โดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1 (เวอร์ชัน 1)
    ‎เป็นความรู้และวิธีปฏิบัติในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ‎
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า นายชำนาญ ภคะวา

Comments